Kamery ve Zkušebně Karlák

Respektujeme vaše soukromí. Pokud nepoškozujete vybavení a prostory zkušebny, nezajímá nás, co ve zkušebně děláte.

   Proč jsou ve zkušebně kamery?

Zkušebnu si zarezervujete a po danou dobu je jen a jen vaše. Jakmile dohrajete, nikdo vás nepřijde zkontrolovat. Kdyby se nějaké zařízení poškodilo nebo zničilo, budeme díky záznamům schopni určit zda k poškození došlo pouhým běžným opotřebením, nebo svévolným ničením. A také budeme vědět, kdo poškození případně způsobil. Pokud hrajete fér, nemáte se čeho bát. Ba naopak, v takovém případě chrání kamery i vás.

   Co zaznamenáváme a jak dlouho

Na kamery zaznamenáváme pouze obrazový záznam. Vedle toho jsou záznamy přenášeny i online. Zvuk přenášen ani zaznamenáván není. Záznamy standardně uchováváme po dobu 7 dní a poté se automaticky mažou.

   Kdo kamerový systém provozuje

Pouze my, provozovatel Zkušebny Karlák, tj. společnost MUSIC WARS s.r.o., IČO 06353339. Jsme tedy správcem i zpracovatelem osobních údajů, které kamery přenáší a zaznamenávají. Místem zpracování jsou prostory samotné Zkušebny Karlák (Karlovo náměstí 25, Praha 1).

   Kdo záznamy uvidí

Díky on-line přenosu záznamů namátkově monitorujeme, zda je zkušebna v pořádku.

Samotné záznamy pak obvykle neuvidí nikdo. Máme zkrátka lepší věci na práci než sledovat staré kamerové záznamy. 🙂 Poškozování a ničení majetku a další projevy vandalismu však netolerujeme. Pakliže k takovému jednání dojde, neprodleně kontaktujeme policii a předmětné záznamy předáme příslušnému orgánu (policie, soud apod.) V takovém případně nejsou záznamy po sedmi dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

   Další informace o kamerovém systému

V prostorách se nachází pět kamer, které prostory nepřetržitě monitorují. Kamery jsou rozmístěny tak, aby byly dostatečně zachyceny případné krádeže či poškozování majetku. Kamerový systém je vybaven nočním viděním.

   Dotaz, námitka a vaše práva

Pokud máte dotaz týkající se našeho kamerového systému, nebo námitku proti jeho používání, napište nám.

Pokud jste u nás byli, máte právo na přístup k osobním údajům které se vás týkají, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pro uplatnění těchto práv nám napište.

Kamerový systém je řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte přesto za to, že je kamerový systém je provozován nezákonně, můžete podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů.