https://www.youtube.com/watch?v=4BfKFCOCJe8

Zveme tě do nově

otevřené Zkušebny Karlák!

Pokud raději čtete …

1

Rezervujte si svůj čas

Během 1 minuty máte rezervaci hotovou.
2

Pošleme vám vstupní kód

Po úspěšném provedení rezervace vám zašleme SMS zprávu a email s kódem. Budete jej potřebovat ke vstupu do zkušebny, tak ho nemažte.
3

Sami si otevřete

Doražte na Karlovo náměstí 25 a na numerickou klávesnici vedle vstupní brány zadejde kód, který vám přišel v SMS zprávě. Abyste se stihli v klidu připravit, kód je platný již 15 minut před začátkem rezervace. Před samotnou zkušebnou je čekárna, kde můžete počkat než dohraje kapela s rezervací před vámi.
4

Dobře si zahrajte!

To nejdůležitější na závěr: dobře si zahrajte! Po skončení předplaceného času prosím opusťte zkušebnu co nejdříve. Sami byste nechtěli, aby jí někdo blokoval vám.